Raporty bieżące

37/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2018

Raport bieżący 37/2018

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu październiku 2018 r. zostało złożonych 9 420 wniosków o płatność.