Raporty bieżące

Powiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 9/2023

Data: 27.03.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), że w dniu 27 marca 2023 r. Spółka otrzymała od osób pełniących obowiązki zarządcze: Pana Jarosława Jerzakowskiego – Członka Zarządu, Pana Macieja Gamrota – Członka Zarządu ds. Finansowych oraz Pana Przemysława Tadli – Członka Zarządu, powiadomienia o transakcjach nabycia akcji łącznie 9.193 Spółki w transakcjach na rynku akcji GPW, w dniach od 22 do 24 marca 2023 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Spółkę powiadomień:

1) Pan Jarosław Jerzakowski – Członek Zarządu Spółki nabył łącznie 3.014 akcji Spółki,

2) Pan Maciej Gamrot – Członek Zarządu Spółki ds. Finansowych nabył łącznie 3.175 akcji Spółki,

3) Pan Przemysław Tadla – Członek Zarządu Spółki nabył łącznie 3.004 akcji Spółki.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.