Raporty bieżące

Informacja o przyznaniu dofinansowania Spółce

Zarząd Emitenta informuje o pozyskaniu w dniu dzisiejszym informacji od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś: Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Złożony przez Medicalgorithmics S.A. wniosek dotyczył realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej”. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego mobilnego systemu do telemetrii kardiologicznej oraz wdrożenie produktu na rynek światowy.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1,78 mln zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect