Raporty bieżące

Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii I, J, K oraz L

Raport bieżący nr 8/2023

Data: 08.03.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 196/2023 z dnia 3 marca 2023 roku, w odpowiedzi na wniosek Spółki, w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej papierów wartościowych: 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz akcji zwykłych imiennych Spółki: 1.194.331 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.433.197 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.353.580 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W oświadczeniu KDPW poinformowano, że akcje zwykłe na okaziciela serii I w liczbie 995.276 zostaną zarejestrowane w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00031 oraz akcje zwykłe imienne: serii J w liczbie 1.194.331, serii K w liczbie 1.433.197, serii L w liczbie 1.353.580 zostaną zarejestrowane w KDPW w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00049.

Pełna treść oświadczenia KDPW w załączeniu raportu.