Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2021 r.

Raport bieżący nr 8/2021

Data: 12.04.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu marcu 2021 r. zostało złożonych 7588 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w marcu 2021 r. wyniosła 330 w porównaniu do 326 wniosków na dzień roboczy w lutym 2021 r., co stanowi 1% wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.