Raporty bieżące

8/2019 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2019 r.

Raport bieżący nr 8/2019

Data: 12.04.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu marcu 2019 r. zostało złożonych 7752 wniosków o płatność.