Raporty bieżące

8/2018 Informacja o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący nr: 8/2018

Data: 24.05.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Rada Dyrektorów (ang. Board of Directors) spółki zależnej Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) poprosiła pana Andrew Bogdana o ustąpienie z funkcji Dyrektora Generalnego (ang. CEO) Medi-Lynx.

Na mocy porozumienia z Radą Dyrektorów Medi-Lynx, pan Andrew Bogdan będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Medi-Lynx do czasu powołania następcy przez Radę Dyrektorów. Proces rekrutacji na stanowisko Dyrektora Generalnego Medi-Lynx rozpocznie się niezwłocznie.

Zarząd Emitenta dziękuje panu Andrew Bogdan za wkład włożony w rozwój spółki Medi-Lynx oraz dotychczasową współpracę