Raporty bieżące

Podjęcie decyzji o przyjęciu strategii dotyczącej rynku Stanów Zjednoczonych

Raport bieżący nr: 72/2022

Data: 6 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przyjęciu strategii dotyczącej rynku Stanów Zjednoczonych.

Zarząd Spółki przyjął strategię, aby zabezpieczyć i przyspieszyć długoterminowy wzrost w USA oraz zwiększyć udział w tym rynku.

Zrewidowana strategia będzie obejmować połączenie dystrybucji pełnego zakresu usług, czyli dostępu do platformy PocketECG  z najnowszą algorytmiką Spółki i dostawą urządzeń (obecny model) lub udzielanie licencji na korzystanie z oprogramowania w tym algorytmiki opracowanej przez Spółkę w modelu bez wyłączności. Rozszerzone kanały dystrybucji umożliwią docelowo wzrost przychodów poprzez oferowanie usług do zwiększonej liczby pacjentów i zapewnią dodatkowe możliwości rozwoju w przypadku wprowadzenia nowych produktów, a także stworzą szansę na dywersyfikację przychodów poprzez współpracę z wieloma partnerami.

Spółka będzie koncentrować się na następujących segmentach rynku USA:

  • Niezależne podmioty świadczące usługi medyczne (dalej ang. IDTF), aby zaoferować im możliwość świadczenia usług MCT (najbardziej zaawansowana usługa, wykorzystująca przewagi zaawansowanej technologii Spółki, o najwyższej refundacji w USA), jak również pozostałe usługi Event, Extended Holter poprzez urządzenia produkowane przez Spółkę (Pocket IV, qPatch) z oprogramowaniem Spółki (nowa generacja systemu PocketECG z najnowszym oprogramowaniem sztucznej inteligencji (dalej AI), Deep Rythm Artificial Intelligence (dalej DRAI)
  • IDTF, które nie mają silnego oprogramowania z AI, ale mają swój sprzęt (urządzenie) które mogłyby skorzystać z wykorzystania software i algorytmiki Spółki (nowa generacja systemu PocketECG z najnowszym AI, DRAI)
  • Firmy technologiczne, w tym producenci urządzeń, z którymi Spółka mogłaby współpracować licencjonując elementy systemu PocketECG z najnowszym AI (DRAI)
  • Firmy farmaceutyczne lub inne firmy badawcze, oferując dostęp do technologii i bazy danych Spółki.

W wyniku tej decyzji o przyjęciu powyższej strategii konieczna będzie m.in. renegocjacja umowy z obecnym wyłącznym dystrybutorem w USA (Spółka informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 52/2022, w dniu 28 lipca 2022 roku). O wyniku negocjacji Zarząd Spółki poinformuje raportem bieżącym.

Spółka planuje realizację przyjętej strategii w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy.