Raporty bieżące

Zawiadomienie otrzymane od p. Marka Dziubińskiego – akcjonariusza Spółki o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 70/2022

Data sporządzenia: 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane w dniu 2 grudnia 2022 r. od p. Marka Dziubińskiego – akcjonariusza Spółki, informujące o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.