Raporty bieżące

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr: 7/2023

Data: 09.02.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane w dniu 8 lutego 2023 r. od Miri Capital Management LLC o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

Załączniki