Raporty bieżące

Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2012 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) na podstawie wstępnych danych finansowych za okres I kwartału 2012 r. przekazuje do informacji publicznej informację dotyczącą szacowanych, podstawowych wyników finansowych za I kwartał 2012 r.

Spółka szacuje, że za I kwartał 2012 r. uzyskane przychody netto ze sprzedaży wyniosą 2 258,00 tys. zł, a zysk netto 1 325,00 tys. zł.

Podane dane są wynikami szacunkowymi, które mogą się nieznacznie różnić od wartości publikowanych w raporcie okresowym kwartalnym za I kwartał 2012 r., którego termin publikacji przypada na 15.05.2012 r. W raporcie tym zaprezentowane zostanie szczegółowe odniesienie do osiągniętych przez Medicalgorithmics S.A. wyników finansowych w I kwartale 2012 r.

PODSTAWA PRAWNA
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect