Raporty bieżące

Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 69/2022

Data sporządzenia: 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane w dniu 2 grudnia 2022 r. od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informujące o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.