Raporty bieżące

Zawiadomienie otrzymane od Biofund Capital Management LLC o osiągnięciu i przekroczeniu stanu posiadania 33 1/3% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr: 68/2022

Data sporządzenia: 1 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane w dniu 1 grudnia 2022 r. od Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami, USA informujące o osiągnięciu i przekroczeniu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.