Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów

Raport bieżący nr: 63/2022

Data: 28.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 października 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.