Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

Raport bieżący nr 6/2020
Data: 14.01.2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 2/2020. Przyczyną dokonania korekty jest fakt zidentyfikowania omyłki w zakresie wskazania wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz nad Uchwałą nr 5/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółkiw zakresie składu oraz kompetencji Zarządu, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 roku.

W załączniku do raportu nr 2/2020 „Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 stycznia 2020 roku” w Uchwale nr 4/01/2020 oraz Uchwale nr 5/01/2020 omyłkowo wskazano, że w głosowaniu tych uchwał oddano 133 516 głosów przeciw, a zgodnie z protokołami głosowań nad tymi uchwałami powinno być, że 133 516 głosów było wstrzymujących się.

Niniejsza korekta nie ma wpływu na treść protokołów z NWZA i ma jedynie charakter poprawienia omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego.

Wynik głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020

Sformułowanie przed korektą:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 133.516
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Sformułowanie po korekcie:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516

Wynik głosowania nad Uchwałą nr 5/01/2020

Sformułowanie przed korektą:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 133.516
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Sformułowanie po korekcie:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516

W załączeniu załącznik zawierający uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem korekty w zakresie wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 oraz Uchwałą 5/01/2020.