Raporty bieżące

Prezentacja istotna dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji z Biofund (por. RB nr 55/2022)

Raport bieżący nr: 58/2022

Data: 17.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) na dzień 28 października 2022 r., Zarząd, przekazuje prezentację istotną dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2022, tj. uchwał z punktów 6 – 10.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezentacja zostanie zaprezentowana publicznie online inwestorom w dniu 17 października 2022 o godz. 15:00.

link rejestracyjny: https://ccgroup.clickmeeting.com/medicalgorithmics-webinar/register