Raporty bieżące

Otrzymanie funduszy pomocowych w wysokości 1,9 mln USD (7,8 mln PLN) przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 55/2021

Data: 16.12.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje informację o pozyskaniu przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) kwoty 1,9 mln USD w ramach programu wsparcia (Provider Relief Fund Phase 4 payment) dla dostawców Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych („HHS”) w celu pokrycia ich utraconych przychodów ze względu na SARS-CoV-2 oraz pokrycia kosztów na wydatki związane z ochroną zdrowia (healthcare-related expenses).

Zgodnie z zapisami ww. programu (szczegóły https://www.hrsa.gov/provider-relief/future-payments ) część otrzymanej kwoty, wydatkowana pod określonymi warunkami na finansowanie działalności operacyjnej, jest bezzwrotna. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zarząd Spółki, Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki.

W 2020 r. Medi-Lynx otrzymała również fundusze z tego programu w wysokości ok. 1 mln USD (4,0 mln zł), a kwota ta nie była zwracana i została umorzona.