Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 lipca 2022 r.

Raport bieżący nr: 50/2022

Data: 27.07.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 27 lipca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 642 187 akcjami i głosami, stanowiącymi 53,09 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 721 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 27,31 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,50 %;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 557 684 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 21,10 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,20 %;
  3. The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 520 238 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,68 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,45 %;
  4. Marek Dziubiński – 485 556 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,37 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,76 %;
  5. New Europe Ventures LLC – 150 229 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 5,68 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,01 %;
  6. Government of Norway – 143 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,43 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,88 %.