Raporty bieżące

Zmiana terminu zawarcia umów objęcia akcji serii H 

Raport bieżący nr: 50/2021

Data: 30.11.2021

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021, Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), niniejszym informuje, że zmianie uległ termin zawarcia umów objęcia akcji serii H i Zarząd Spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia Akcji Serii H nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 r., godz. 16.00 CET. Zmiana tego terminu wynika z opóźnienia w doręczeniu Spółce podpisanych umów objęcia akcji przez zagraniczną placówkę pocztową z powodu nasilonej w całej Europie IV fali pandemii Covid.