Raporty bieżące

5/2017 KOR Korekta raportu bieżącego nr 5/2017

Raport bieżący: 5/2017 KOR

Data: 11.04.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje, że w skutek oczywistej omyłki błędnie oznaczono podstawę prawną raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Było:
„Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji”.
Jest:
„Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne”.
Treść ww. raportu bieżącego nie uległa zmianie.