Raporty bieżące

5/2014 Zawarcie znaczącej umowy lokaty terminowej

Raport bieżący: 5/2014

Data: 6.02.2014

Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Medicalgorithmics S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 6 lutego 2014 roku Spółka otrzymała dostęp do Systemu ESPI w typie „EMITENT” – dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka rozpoczęła wykonywanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony GPWInfostrefa