Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2021 r.

Raport bieżący nr 47/2021

Data: 11.11.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W miesiącu październiku 2021 r. zostało złożonych 4.866 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do października 2021 r. złożono 49.360 tych wniosków, co daje 20,7% wzrostu wobec 40.911 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do października 2021 r. złożono  70.222  wszystkich  wniosków, co daje 2,2 % wzrostu wobec  68.719 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.