Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 46/2022

Data: 5.07.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z dniem 1 lipca 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pana Sławomira Kościaka i Panią Iwonę Zatorską – Pańtak.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.