Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2020 r.

Raport bieżący nr 46/2020

Data: 10.12.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu listopadzie 2020 r. zostało złożonych 6610 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w listopadzie 2020 r. wyniosła 348 w porównaniu do 391 wniosków na dzień roboczy w październiku 2020 r., co stanowi 11% spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.