Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 października 2021 r.

Raport bieżący nr: 44/2021

Data: 26.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 października 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 619 617 akcjami i głosami, stanowiącymi 60,53 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

  1. The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 520 238 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,85%, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,00 %;
  2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 515 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,68 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,91 %;
  3. Marek Dziubiński – 480 000 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,32 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,09 %;
  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 17,12 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,36 %;
  5. New Europe Ventures LLC – 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 5,77 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,49 %;
  6. Government of Norway – 147 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,63 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,41 %.