Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2019 r.

Raport bieżący nr 43/2019
Data: 11.12.2019 r.
Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących
z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu listopadzie 2019 r. zostało złożonych 6300 wniosków o płatność.
Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w listopadzie 2019 r. wyniosła 332 wnioski na dzień roboczy w porównaniu do 296 wniosków na dzień roboczy w sierpniu 2019 r., 326 we wrześniu 2019 r. i 314 w październiku 2019 r., co stanowi 5,5% wzrost miesiąc do miesiąca.