Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2020 r.

Raport bieżący nr 42/2020

Data: 12.10.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących
z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu wrześniu 2020 r. zostało złożonych 7353 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy we wrześniu 2020 r. wyniosła 350 w porównaniu do 341 wniosków na dzień roboczy w sierpniu 2020 r., co stanowi 3% wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.