Raporty bieżące

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku

Raport bieżący nr: 42/2019

Data: 10.12.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku.