Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2020 r.

Raport bieżący nr 41/2020

Data: 10.09.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących
z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu sierpień 2020 r. zostało złożonych 7157 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w sierpniu 2020 r. przy 21 dniach roboczych wyniosła 341 w porównaniu do 337 wniosków na dzień roboczy w lipcu 2020 r., co stanowi 1 % wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.