Raporty bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 41/2019

Data: 10.12.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.