Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2021 r.

Raport bieżący nr 4/2021

Data: 10.02.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu styczniu 2021 r. zostało złożonych 7151 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w styczniu 2021 r. wyniosła 358 w porównaniu do 330 wniosków na dzień roboczy w grudniu 2020 r., co stanowi 8% wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.