Raporty bieżące

Informacja uzupełniająca do Raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) w związku ze zmianą polityki rachunkowości Spółki, w załączeniu przekazuje informację uzupełniającą do Raportu okresowego za III kwartał 2011 roku, opublikowanego w dniu 14.11.2011 roku.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Załączniki