Raporty bieżące

Wyznaczenie na 9 listopada 2011r. pierwszego notowania akcji serii A, B, C

Zarząd Emitenta informuje, że Uchwałą nr 1372/2011 r. z dnia 7 listopada br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A określił 9 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

1) 1.747.200 akcji serii A,
2) 508.200 akcji serii B,
3) 236.926 akcji serii C,

spółki MEDICALGORITHMICS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDICALG” i oznaczeniem „MDG”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect