Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr: 38/2020

Data: 12.08.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 12 sierpnia 2020 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 1 954 908 akcjami i głosami, stanowiącymi 45,17 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 500 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 25,58 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,55 %;
  2. Marek Dziubiński – 480 000 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 24,55 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,09 %;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,92 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,35 %;
  4. Caravan Capital (The Miri Strategic Emerging Markets Found LP) – 303 085 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 15,50 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,00 %;
  5. Government of Norway – 113 350 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,80 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,62 %;