Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2020 r.

 

Raport bieżący nr 37/2020

Data: 10.08.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących
z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lipcu 2020 r. zostało złożonych 7413 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lipcu 2020 r. przy 22 dniach roboczych wyniosła 337 w porównaniu do 305 wniosków na dzień roboczy w czerwcu 2020 r., co stanowi 10 % wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca.