Raporty bieżące

Informacja o zaprzestaniu raportowania liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w USA

Raport bieżący nr: 36/2022

Data: 13.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufna

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zaprzestaniu raportowania miesięcznych danych sprzedażowych realizowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”).

Przyczyną zaprzestania publikacji danych są działania podjęte przez Zarząd Spółki zmierzające do sprzedaży wybranych aktywów Medi-Lynx. Intencją Spółki opisaną szczegółowo w RB nr 24/2022 i 30/2022, oprócz sprzedaży aktywów, jest zawarcie umowy świadczenia usług wsparcia i sprzedaży urządzeń z kupującym, która przewiduje otrzymywanie przez Spółkę wynagrodzenia miesięcznego za świadczenie usług technologicznych oraz sprzedaż urządzeń, w tym ich serwisu, podobnie jak w modelu współpracy poza USA .

W związku z powyższymi faktami w ocenie Zarządu, przekazywanie do publicznej wiadomości szczegółowych danych sprzedażowych Medi-Lynx utraciło swoją wartość informacyjną.