Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr: 36/2020        

Data: 16.07.2020r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r.