Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2019 r.

Raport bieżący nr 36/2019

Data: 11.09.2019 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu sierpniu 2019 r. zostało złożonych 6521 wniosków o płatność.