Raporty bieżące

36/2015 Zmiana terminu podpisania umowy w zakresie przejęcia partnera biznesowego w USA

Raport bieżący: 36/2015

Data: 1.10.2015

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że termin podpisania umowy, o której Spółka informowała w ramach raportu bieżącego nr 32/2015, został, za zgodnym postanowieniem stron, zmieniony na dzień 14 października 2015 r.