Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2020 r.

Raport bieżący nr 34/2020

Data: 10.07.2020 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu czerwcu 2020 r. zostało złożonych 6707 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w czerwcu 2020 r. przy 22 dniach roboczych wyniosła 305 w porównaniu do 296 wniosków na dzień roboczy w maju 2020 r., co stanowi 3% wzrost miesiąc do miesiąca.