Raporty bieżące

34/2018 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych

Raport bieżący nr 34/2018

Data: 1.10.2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”).

Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności Grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji Grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego,  dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań.

Zarząd Spółki przystąpi do wyboru doradców, którzy będą wspierać Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych. Doradcą komunikacyjnym Spółki w zakresie przeglądu opcji strategicznych została CC Group Sp. z o.o., a osobą kontaktową jest Adam Kalkusiński, Prezes Zarządu, adres poczty elektronicznej: medicalgorithmics@ccgroup.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej oraz dopuszcza możliwość, że po dokonanym przeglądzie żadna dostępna opcja strategiczna nie zostanie wybrana. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.