Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2021 r.

Raport bieżący nr 33/2021

Data: 13.09.2021 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu sierpniu 2021 r. zostało złożonych 7418 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w sierpniu 2021 r. wyniosła 337 w porównaniu do 323 wniosków na dzień roboczy w lipcu 2021 r., co stanowi 4 % wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca.