Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2020 r.

 

Raport bieżący nr 32/2020

Data: 10.06.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu maju 2020 r. zostało złożonych 5921 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w maju 2020 r. wyniosła 296 w porównaniu do 224 wniosków na dzień roboczy w kwietniu 2020 r., co stanowi 32% wzrost miesiąc do miesiąca.