Raporty bieżące

32/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 32/2016

Data: 28.06.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 2/06/2016 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Medicalgorithmics S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”) powołano Pana Artura Małka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 8 KSH, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Marka Tatara, Pana Jana Kunkowskiego, Pana Piotra Żółkiewicza, Pana Artura Małka, Pana Marcina Hoffmanna.

Walne Zgromadzenie, w drodze wyborów uzupełniających, powołało pozostałych członków Rady Nadzorczej w osobach:

– Pana Marka Tatara – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Jana Kunkowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Piotra Żółkiewicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Marcina Hoffmanna – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Artur Małek, powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru grupowego, jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w Spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz w Noblestar Polska sp.z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Elektrobudowa S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A., Członkiem Zarządu w Fitness MCG sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Vistula Group S.A., gdzie pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Artur Małek nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Małek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Tatar, powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jest radcą prawnym, absolwentem oraz doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (1998-2009) oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. (2009).

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Marek Tatar nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Tatar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jan Kunkowski, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (magister psychologii) oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje jako Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu w IIBR (Grupa IQS). Wcześniej pracował w Gemius, Ipsos Polska oraz w Millward Brown SMG/KRC.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Jan Kunkowski nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Kunkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Żółkiewicz, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Od 2009 roku w Medicalgorithmics był dyrektorem finansowym, pełnił także obowiązki dyrektora operacyjnego. Do czerwca 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od lat działa jako doradca zarządu w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem Sp. z o.o., Grupa Eko Park i Europroject Management Consulting Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Piotr Żółkiewicz nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Żółkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Hoffmann, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem studiów magisterskich (biochemia, chemia) oraz doktoranckich (chemia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studiów podyplomowych MBA (Georgia State University w Atlancie i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku Prezes Zarządu BIB Seed Capital.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Marcin Hoffmann nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Hoffmann nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, 3-letnia i biegnie od dnia powołania tj. od dnia 27 czerwca 2016 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej.