Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2021 r.

Raport bieżący nr 30/2021

Data: 10.08.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lipcu 2021 r. zostało złożonych 6779 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lipcu 2021 r. wyniosła 323 w porównaniu do 326 wniosków na dzień roboczy w czerwcu 2021 r., co stanowi 1 % spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.