Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2020 r.

Raport bieżący nr 30/2020

Data: 11.05.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu kwietniu 2020 r. zostało złożonych 4928 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w kwietniu 2020 r. wyniosła 224 w porównaniu do 343 wniosków na dzień roboczy w marcu 2020 r., co stanowi 35% spadek miesiąc do miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 27/2020 głównym czynnikiem wpływającym na spadek liczby wniosków jest pandemia COVID-19. Posiadane obecnie przez Spółkę dane nie wskazują na dalsze pogłębiania się trendu spadkowego.