Raporty bieżące

Zakończenie negocjacji oferty objęcia akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2022

Data: 20.01.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2021 o rozpoczęciu negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki w związku z otrzymaniem wstępnej, niewiążącej oferty objęcia akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym przez Pana Rafała Brzoskę („Inwestor”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Inwestora pismo informujące o odstąpieniu od dalszych negocjacji w sprawie potencjalnej transakcji. Jak wynika z otrzymanego przez Spółkę pisma Inwestor uznał, że warunki biznesowe transakcji, jak również obecny moment cyklu gospodarczego oraz zwiększona zmienność rynków finansowych nie dostarczają wystarczających powodów co do kontynuacji negocjacji nad przeprowadzeniem potencjalnej transakcji. W konsekwencji negocjacje dotyczące objęcia akcji Spółki zostały zakończone.

Zarząd kontynuuje proces przeglądu opcji strategicznych oraz działania optymalizacyjne w tym nakierowane na rozwój sprzedaży. O postępach w tym zakresie i ewentualnych zmianach
w realizowanych scenariuszach Spółka będzie informować w trybie przewidzianym przepisami prawa.