Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2019 r.

Raport bieżący nr 3/2020

Data: 9.01.2020 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługującychz tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu grudniu 2019 r. zostało złożonych 7301 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w grudniu 2019 r. wyniosła 348 w porównaniu do 296 wniosków na dzień roboczy w sierpniu 2019 r., 326 we wrześniu 2019 r., 314 w październiku 2019 r. i 332 wniosków w listopadzie, co stanowi 4,8% wzrost miesiąc do miesiąca.

Jednocześnie Zarząd Spółki oczekuje, bazując na:
– tempie dokonywanych zmian biznesowych,
– liczbie kontraktowanych klientów,
– obserwowanej liczbie rozpoczynanych sesji,
że liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA może przekroczyć 10 000 miesięcznie do końca roku 2020.