Raporty bieżące

3/2019 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2019 r.

Raport bieżący nr: 3/2019

Data: 11.02.2019

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. W miesiącu styczniu 2019 r. zostało złożonych 7704 wniosków o płatność