Raporty bieżące

Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek USA

W dniu 22 lutego 2013 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. otrzymał informację, iż Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) dopuściła do obrotu na terenie USA najnowszą, trzecią wersję systemu PocketECG.

System PocketECG III generacji stanowi zintegrowaną platformę sprzętową będącą rozszerzeniem modelu, który został dopuszczony przez FDA do obrotu na rynku USA w dniu 16 maja 2012 r. i unifikuje w jednym rozwiązaniu najpowszechniej wykorzystywane nieinwazyjne metody diagnostyki arytmii łącząc w ramach jednej platformy zalety powszechnie używanych metod diagnostycznych; umożliwia badanie metodą Holtera (ang. Holter Monitoring), diagnostykę metodą zdarzeniowych rejestracji EKG (ang. Event Monitoring), oraz diagnostykę przy pomocy mobilnej telemetrii kardiologicznej (ang. Mobile Cardiovascular Telemetry Monitoring).

PocketECG III generacji jest bardziej wszechstronny od poprzedniego modelu i łatwiejszy w obsłudze dla pacjenta. Zarząd liczy na to, iż nowe urządzenie wzmocni pozycję firmy na rynku amerykańskim, a także ułatwi sprzedaż na pozostałych rynkach. Dzięki nowemu urządzeniu Spółka wzmocni przewagę nad konkurencją, zachowa pozycję lidera, jeżeli chodzi o innowacyjność oraz umocni miejsce w czołówce największych światowych firm na rynku telemetrii kardiologicznej. Jedna platforma technologiczna – PocketECG, umożliwia wykorzystywanie szerokiego spektrum kodów refundacyjnych i może być wykorzystywana w badaniu maksymalnej liczby pacjentów bez względu na typ preferowanej przez ubezpieczycieli diagnostyki.

Oficjalna premiera systemu PocketECG III generacji będzie miała miejsce w maju 2013 roku, podczas branżowych targów Heart Rhythm, które odbędą się w Denver, w USA.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect